FANDOM

  • Banlu Kemiyatorn

    โดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้ารู้สึกหน่ายกับ Blender เหลือเกิน แต่ด้วยเหตุผลที่เบลนเดอร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ดูมีอนาคตที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาซอฟต์แวร์เสรีทั้งหลาย แต่กลับไม่ได้รับการใส่ใจจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเท่าที่ควร ทำให้รู้สึกว่ายังไม่อาจละการให้การสนับสนุนไปได้ ดังนั้นหลังจากที่เว็บไซต์แห่งนี้เข้าที่เข้าทางกับ Blender 2.5 แล้ว ก็คิดว่าจะปลีกตัวออกไปทำสิ่งที่ตั้งใจจะทำจริง ๆ นั่นคือการเขียนโปรแกรมให้กับ GNUstep ดังที่เคยทำมา ตลอดจนมังงะเรื่องยาวที่ยังไปไม่ถึงไหนสักที

    Read more >
รับข้อมูลจาก "http://th.blender.wikia.com/wiki/User_blog:Banlu_Kemiyatorn"