FANDOM


Soft Body (ฟิสิกส์)เป็นการจำลองวัตถุที่มีลักษณะนุ่มนิ่มเด้งดึ๋ง เช่นเยลลี่ หน้าอกของสตรี

Soft Body ในการทำ animation
ในเกมเอนจินก็สามารถทำ Soft Body ได้โดยใช้ Bullet Physics

บทความที่เกี่ยวข้อง Edit

รับข้อมูลจาก "http://th.blender.wikia.com/wiki/Soft_Body?oldid=1276"