FANDOM


TODO
  • ใช้ Blender 2.5 อ้างอิงแทน การ upload screenshot ควรระบุเวอร์ชันให้ชัดเจน
  • ไว้เนื้อหานิ่งแล้วค่อยทำส่วน footer สำหรับหน้าก่อน/หน้าต่อไป
  • เพิ่มส่วนเกม
  • ยุบรวมส่วน Blender เข้ากับส่วน 3D computer graphics โดยเพิ่มส่วน User Interface แยกไว้เป็นบท Blender 101
จัดการเมนู

การปรับแต่งวัสดุด้วยโหนด (Node material) Edit

Node Material คือการจัดการกับรายละเอียดที่เป็นส่วนผสมของพื้นผิวทั้งหมด โดยผู้ใช้สามารถที่จะสร้างรายละเอียดย่อย ๆ ของพื้นผิวต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ซึ่งรายละเอียดย่อย ๆ นี้ เราเรียกว่า Node โดยหลักการของ Node Material ก็คือการผสมค่าต่าง ๆ ของ Material เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผลที่ได้สุดท้ายนั้น ตรงตามวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง Edit