FANDOM


โดยหลัก ๆ แล้ว Fluid Simulation จะมี 3 ตัวหลัก คือ โลกของของเหลว : Domain, ตัวของเหลว : Fluid และ วัตถุกีดขวาง : Obstacle ​
คำอธิบายโดยละเอียด
Domain คือขอบเขตของการจำลองของเหลวโดย Blender จะทำการคำนวนของเหลวภายในของเขตนี้เท่านั้น การคำนวนจะเยอะขึ้นถ้า โดเมนมีขนาดใหญ่ และ มีความละเอียดของๆเหลวมาก
Fluid คือ วัตถุที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำของน้ำเริ่มต้น น้ำจะมีปริมาตร เท่ากับวัตถุต้นฉบับที่เราสร้าง
Inflow คือ วัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับ Fluid แต่สามารถกำหนดทิศทางของการไหลได้ เมื่อตอนเราทำการจำลอง Inflow จะสร้างของเหลวในลักษณะใหลออกมาเรื่อยๆ
Outflow คือ วัตถุที่ทำให้ของเหลวหายไปเป็นลักษณะตรงกันข้ามกับ Inflow เมื่อของเหลวใหลมาชน Outflow น้ำก็จะหายไป
Obstacle คือ สิ่งกีดขวาง ซื้งจำทำให้ของเหลวไม่ใหลเข้าไปหรือผ่านวัตถูนี้

ผู้ใช้จะต้องสร้างโมเดลชิ้นที่จะเป็น domain ให้ใหญ่กว่า โมเดลชิ้นอื่น ๆ เพราะว่าตัว Domain มันจะเป็นระยะ ที่จะมีการคำนวนของเหลวเกิดขึ้น อะไรที่นอกเหนือไปจาก Domain จะไม่ถูกคำนวน

ปรับ layout และ เตรียมโมเดล Edit

ตามตัวอย่างจะเป็นการสร้างโมเดลหัวลิงแล้วให้เปลี่ยนไปเป็นน้ำ อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยม

เนื่องจากการทำ Fluid นั้นจะต้องใช้การทำงานแบบภาพเคลื่อนไหว ฉะนั้นผู้ใช้จึงต้องปรับ Layout ให้เป็นการทำงานในหมวดของ Animation เสียก่อน

โดยโปรแกรม Blender ได้มีการปรับแต่ง Layout แบบสำเร็จรูปไว้ให้แล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. ไปที่เมนูบาร์ แล้วคลิกเลือก Animation ตามภาพ

Tutorial-Fluid Simulation-Amnuaysak-เลือก Layout สำเร็จรูป

เลือก Layout สำเร็จรูป 1-Animation2.เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ก็จะมีโมเดลกล่องสี่เหลี่ยมอยู่ 1 กล่อง (ขึ้นอยู่กับ Default Settings ถ้ายังไม่มีให้กด  Space  ในหน้าต่าง Blank15x16.gif3D View เรียก Menu Add → Mesh → Cube จากนั้นกด  Tab  เพื่อกลับสู่ Object Mode) ถ้ากล่องเล็กไปผู้ใช้ก็สามารถขยายสเกลได้โดยไปเลือกที่ตัวปรับสเกล ตามภาพ

Tutorial-Fluid Simulation-Amnuaysak-เลือกตัวปรับขนาด

เลือกตัวปรับขนาด


แล้วไปดึงที่แกน XYZ ให้ได้ขนาดตามความต้องการ

Tutorial-Fluid Simulation-Amnuaysak-ตัวเลือกเพื่อปรับมุมมอง

Note ผู้ใช้สามารถตรวจสอบดูมุมต่าง ๆได้


หรือกด Blank15x16.gif5 (จะเป็นการสลับเรียกดูในมุม Perspective/Orthographic)แล้วคลิกลาก Blank15x16.gifM ใน Blank15x16.gif3D View เพื่อหมุนดูก็ได้3. ปรับการทำงานให้เป็น Wireframe ตามภาพ

Tutorial-Fluid Simulation-Amnuaysak-ปรับโหมดการทำงานเป็น Wireframe

ปรับโหมดการทำงานเป็น Wireframe4. สร้างโมเดลหัวลิงซ้อนลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมโดยการกด  Tab  คีย์บอร์ด Add → Mesh → Monkey

Tutorial-Fluid Simulation-Amnuaysak-สร้างโมเดลหัวลิง

สร้างโมเดลหัวลิง


โดยหัวลิงควรจะมีขนาดเล็กกว่ากล่องสี่เหลี่ยม เพราะกล่องสี่เหลี่ยมจะถูกตั้งค่าให้เป็น Domain อะไรที่นอกเหนือไปจาก Domain จะไม่ถูกคำนวน


ตั้งค่า fluid ให้โมเดล Edit

5.ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใช้คำสั่งในหมวด Fluid ต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าเลือกหัวลิงอยู่ จะสังเกตุเห็นได้โดยโมเดลที่ถูกเลือกจะเป็นสีชมพู ถ้ายังไม่เลือก ให้คลิกขวาที่โมเดลหัวลิง หลังจากนั้นให้ไปที่ Panel (Blank15x16.gifButtons Window) คลิกเลือก Blank15x16.gifObject  F7  คลิกเลือก Blank15x16.gifPhysics buttons แล้วคลิก Fluid จะปรากฏหน้าต่างย่อย ๆ ขึ้นมา คลิกเลือก Fluid อีกครั้ง

Tutorial-Fluid Simulation-Amnuaysak-การปรับค่าให้โมเดลมีสถานะเป็นส่วนที่เป็นของเหลวในการคำนวนของไหล

ปรับค่าให้โมเดลมีสถานะเป็นส่วนที่เป็นของเหลวในการคำนวนของไหล6.คลิก Blank15x16.gifR เพื่อเลือกกล่องสี่เหลี่ยมในBlank15x16.gif3D View เสร็จแล้วไปที่ Blank15x16.gifButtons Window คลิก Blank15x16.gifPhysics buttons แล้วคลิก Fluid จะปรากฏหน้าต่างย่อย ๆ ขึ้นมา คลิกเลือก Domain จะปรากฏหน้าต่างย่อยของรายละเอียดในการตั้งค่าต่าง ๆ ตรง Resolution ถ้าใส่ค่าเยอะจะเพิ่มความละเอียดให้กับงาน แต่จะใช้เวลานานในการประมวลผล

Tutorial-Fluid Simulation-Amnuaysak-การปรับค่าให้โมเดลมีสถานะเป็น Domain ในการคำนวนของไหล

ปรับค่าให้โมเดลมีสถานะเป็น Domain


bake ค่า fluid Edit

7.คลิก Bake เพื่อประมวลผล (ถ้าอยากหยุดให้กด  Esc  ที่คีย์บอร์ด)

Tutorial-Fluid Simulation-Amnuaysak-ปุ่มสำหรับ Bake Domain ในการคำนวนของไหล

-ปุ่มสำหรับ Bake Domain


ให้สังเกตุที่เมนูบาร์จะมีการแจ้งการประมวลผล

Tutorial-Fluid Simulation-Amnuaysak-Indicator แจ้งความคืบหน้าในการ Bake Fluid

Indicator แจ้งความคืบหน้าในการ Bake


ดูผล Edit

เมื่อเสร็จแล้วให้ลองกดปุ่ม Play ในหน้าต่าง Blank15x16.gifTimeline

Tutorial-Fluid Simulation-Amnuaysak-ปุ่ม Play ในหน้าต่าง Timeline แสดงผลจากการ Bake Fluid

กดปุ่ม Play ในหน้าต่าง Blank15x16.gifTimeline


จะพบว่า Fluid จะไหลลงตามแกน Z หลังจากปรับแต่งทิศทางรูปทรง/ใส่ material เล็กน้อย ก็จะได้ผลดังนี้

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki