FANDOM


รูปนำเข้าบทความ

บทความเพื่อการศึกษาการใช้งานซอฟต์แวร์เบลนเดอร์บนเวบไซต์แห่งนี้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลัก กลุ่มแรกได้แก่บทความหลักซึ่งจะเป็น walk-through สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติโดยเน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ใดซอฟต์แวร์หนึ่ง ไปจนถึงการใช้งานซอฟต์แวร์เบลนเดอร์เพื่อสร้างงานจริง โดยในส่วนคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติจะเสมือนเป็นการตั้งคำถาม ขณะที่ส่วนการใช้งานซอฟต์แวร์เบลนเดอร์จะเป็นการตอบคำถาม

กลุ่มที่สองได้แก่หัวข้ออ้างอิง โดยหัวข้อเหล่านี้จะเป็นการอภิปรายรายละเอียดของส่วนประสานผู้ใช้ (GUI) ของซอฟต์แวร์เบลนเดอร์ ซึ่งจะแตกต่างกับส่วนบทความหลักตรงที่ในบทความหลักจะเน้นความเข้าใจงานมากกว่ารายละเอียดในการปฏิบัติ กล่าวคือ บทความหลักจึงจะไม่อธิบายการใช้ short-key หรืออภิปรายรายละเอียดของ GUI มากนัก ตรงข้ามกับหัวข้ออ้างอิงซึ่งจะอธิบายส่วนต่างๆของ GUI อย่างละเอียด เช่นปุ่มนี้มีไว้เพื่ออะไร เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถปรับปรุงผลให้ตรงกับความต้องการให้มากที่สุด

กลุ่มสุดท้ายได้แก่ บทความแบบกรณีศึกษา ซึ่งจะใช้เพิ่มเติมรายละเอียดให้กับบทความหลัก โดยจะเน้นไปที่ปฏิบัติการ คือการทดลองและสังเกตผล โดยจะไม่อ้างทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติมากนัก แต่จะมีไว้เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทำความเข้าใจในส่วนทฤษฎีได้กระจ่างแจ้งยิ่งขึ้น

บทความหลัก Edit

เนื้อหาบทความหลักยังอยู่ระหว่างการพัฒนา อ่านรายละเอียดแนวทางการพัฒนาบทความได้ในหน้าพูดคุย:บทความ

การใช้งานซอฟต์แวร์เบลนเดอร์ Edit

การใช้งานซอฟต์แวร์เบลนเดอร์ เป็นบทความหลักที่จะพยายามโยงทุกเนื้อหาและบทความตัวอย่างเข้าด้วยกัน ผ่านมุมมองของ work-flow การทำงาน โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือ 1) ส่วนคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ ที่จะเน้นปูพื้นของผู้ใช้ที่ไม่รู้อะไรเลย และ 2) ส่วนที่เป็นขั้นตอนการใช้งานเบลนเดอร์เพื่อสร้างงานตามที่พูดถึงส่วนแรก

หัวข้ออ้างอิง Edit

เป็นบทความอ้างอิงที่เน้นแบ่งตาม wikipedia:Chain-of-responsibility pattern ของ interface โดยจะเป็นกลุ่มเนื้อหาที่ลิงก์จากแม่แบบเหล่านี้

หากบทความอ้างอิงแต่ละหัวข้อใหญ่เกินไป ควรซอยย่อยด้วยการสร้าง /sub ลงไป

บทความช่วยสอนแบบกรณีศึกษา Edit

กลุ่มบทความสั้น เน้นด่วนได้ใจเร็ว ชิงสุกก่อนห่าม (อาจพัฒนาไปเป็นส่วนหนึ่งของบทความหลักในอนาคต)

เกี่ยวกับการขึ้นโมเดล Edit

FIXME
แต่ละบล็อกควรทำเป็นแม่แบบ

บทความ/วิธีทำข้อความภาษาไทยสามมิติ Edit

InsertText2

แนวทางทำข้อความภาษาไทยเป็นตัวหนา 3 มิติ
โดย : ผู้ใช้:Banlu Kemiyatorn

บทความ/ตกแต่งโมเดลด้วย Texture paint Edit

Suzanime-ตัวอย่างการ paint texture

การตกแต่งโมเดลด้วย Texture paint
โดย : ผู้ใช้:OrAnge

บทความ/ทดลองผสมสีด้วยการใช้ Node Material Edit

Node Material เชื่อม Mix กับ Output

ทดลองผสมสี Material ด้วย Node
โดย : ผู้ใช้:OrAnge


ทดสอบกล่องข้อมูล

เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวแบบใช้กระดูก Edit

บทความ/การใส่กระดูกให้โมเดล Edit

Armature 3D View, Weighted Vertices Following Bone Posing in Weight Paint Mode

การสร้างกระดูกให้โมเดลเพื่อใช้ควบคุมการเคลื่อนไหว
โดย : ผู้ใช้:Banlu Kemiyatorn

บทความ/ทดลองสร้างกระดูกให้หุ่นยนต์ Edit

Group Bone Add Constrain → Limit Rotation

ใช้กระดูกควบคุมแบบจำลองเครื่องจักรซึ่งไม่มีการยืดหยุ่นของพื้นผิว
โดย : ผู้ใช้:Amnuaysak

บทความ/การใช้ weight ปรับรูปทรงแบบจำลอง Edit

9.2 ช่วงท้องไม่ถูก deform โดย bone จากต้นขาซ้าย

การใช้ weight ควบคุมการ deform ของแบบจำลองที่มีพื้นผิวยืดหยุ่น
โดย : ผู้ใช้:Banlu Kemiyatorn

เกี่ยวกับการจำลองฟิสิกส์ Edit

บทความ/ทดลองทำ Fluid Edit


อ่านบทความ ทดลองทำ Fluid
โดย ผู้ใช้:Amnuaysak


โดย ผู้ใช้:Amnuaysak

บทความ/ทดลองทำ Cloth Edit


อ่านบทความ ทดลองทำ Cloth
โดย ผู้ใช้:Amnuaysak


บทความ/ทดลองทำ Soft Body Edit


อ่านบทความ ทดลองทำ Soft Body
โดย ผู้ใช้:Amnuaysak

บทความ/ทดลองสร้าง Particle ด้วย HaloEdit

Halo ทดลองเรนเดอร์ Ring star

ทดลองตบแต่ง Particle ด้วย Halo
โดย : ผู้ใช้:OrAnge

ทิป Edit

รวมรวมทริก & ทิปง่ายๆ ไม่ต้องเขียนนาน ไว้อ่านเล่นๆ เป็นแนวปั่นกระทู้ Forum:Blender User สิ่งที่คุณคิดว่าใครๆก็รู้ อาจจะมีคนไม่รู้ก็ได้ แค่เติมสัญลักษณ์ [[หมวดหมู่:Tip]] ในกระทู้ของคุณ

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม Edit

BlenderEdit

Game EngineEdit

อะไรคือเกมส์เอ็นจิ้นEdit

เครื่องมือ/ส่วนประกอบEdit

วีดิทัศน์ประกอบบทความEdit

ส่วนหนึ่งรวบรวมไว้ที่ Channel Blenดer (Youtube) เนื่องจากยังไม่มีระบบ account กลางใช้จึงขอให้ผู้ใช้ที่ต้องการใช้บทความประกอบพยายามใช้ account ของตัวเองไปก่อน (ดูเรื่อง การโพสต์วีดีโอ เพิ่มเติม)

  • ทำวีดิทัศน์ความละเอียดสูงโดยอาจปล่อยให้โหลดผ่าน torrent (ถ้ามีแล้วอาจจะใช้วิธีรับบริจาค colo)

คู่มือการใช้งานจากเว็บไซต์ภายนอก Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki